ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ – ΜΟΛΥΒΔΟΣ – ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

kassiteros-manesiotis

Εισάγουμε από τις χώρες παραγωγής, Κασσίτερο καθαρότητας min. 99,9% και Μόλυβδο καθαρότητας min. 99,99% , σε πρωτόχυτες χελώνες και πάντα με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ανάλυσης και γνησιότητας.

Προμηθεύουμε Βιομηχανίες Μετάλλων, Υπηρεσίες του Δημοσίου (γνωστές για τις απαιτήσεις ποιότητας) όπως επίσης μεταποιητικές μονάδες και χυτήρια.

Χρησιμοποιώντας τις ανωτέρω πρωτόχυτες πρώτες ύλες παρασκευάζουμε Κασσίτερο σε βέργες (καλάι) καθαρότητας 99,9%, όπως επίσης και κολλήσεις σε αναλογία 50/50 ή 33/67 που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες βιοτεχνιών παραγωγής μεταλλικών επιγραφών, μηχανουργείων, υδραυλικών, καλλιτεχνών κ.λ.π.

ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΧΕΛΩΝΑ
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΒΕΡΓΑ

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΧΕΛΩΝΑ

manesiotis-kassiteros-xelona-bar

all-together-manesiotis-

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΒΕΡΓΑ

μανεσιώτης-κασσίτερος-κολλήσεις-2-webcut

ΚΟΛΛΗΣΗ ΒΕΡΓΕΣ 33/67

κασσίτερος-33-60-μανεσιώτης-2-1

ΚΟΛΛΗΣΗ ΒΕΡΓΕΣ 50/50

κασσίτερος-50-50-μανεσιώτης-2-webcut